Jak skorzystać ze zniżki za kompostowanie bioodpadów

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI?
Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku.
JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI?
Od 1 grudnia 2020r. wysokość zniżki wynosi 3,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość, czyli opłata za odbiór śmieci w tym przypadku wynosi  21,00zł od mieszkańca.
CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ?
Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów, a następnie wyliczy opłatę w nowej, niższej wysokości.
Osoby, które uprzednio złożyły deklarację o posiadaniu kompostownika, nie muszą składać nowych deklaracji.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj
Wzór przykładowo wypełnionej deklaracji tutaj

Deklarację można złożyć poprzez:
– przesłanie na adres Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz,
– skorzystanie ze skrzynki na dokumenty znajdującej się przed budynkiem urzędu (od strony Rynku),
– w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty z pracownikiem obsługi systemu gospodarki odpadami pod nr tel.: 14 68 509 14, 14 68 509 47, 533 373 541.
– w formie elektronicznej z wykorzystaniem e-PUAP. Warunkiem poprawnego złożenia jest podpisanie deklaracji podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Gmina Nowy Wiśnicz zachęca do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.