Informacja dla beneficjentów projektu OZE

W związku z rosnącą liczbą zainstalowanych instalacji odnawialnych źródeł energii z projektu pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach działania 4.1. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, przekazujemy Państwu dane kontaktowe pracowników firmy Sanito, która jest głównym wykonawcą montaży instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE:
– Andrzej Hińcza: tel.: 533 334 721, e-mail: andrzej.hincza@sanito.pl (sprawy techniczne i problemy techniczne)
– Andżelika Kusz: tel.: 533 334 537, e-mail: andzelika.kusz@sanito.pl (sprawy związane ze zgłoszeniami do zakładu energetycznego)
– Konrad Bryliński: tel.: 697 780 037, e-mail: konrad.brylinski@sanito.pl (sprawy związane z umawianiem montaży)
– Andrzej Płaczkiewicz: tel.: 533 334 654, e-mail: andrzej.placzkiewicz@sanito.pl (połączenie instalacji z aplikacją)

W razie awarii proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: awaria@doekogroup.pl

POMPY CIEPŁA:
– Mariusz Wąs: tel.: 533 334 233, e-mail: mariusz.was@sanito.pl (sprawy techniczne)
– Tomasz Kruła: tel.: 533 334 288, e-mail: tomasz.krula@sanito.pl (sprawy techniczne)