W Królówce zakończono I część dużej inwestycji drogowej

W Królówce przy drodze powiatowej na odcinku od mostu przy szkole do ostatnich budynków zakończono budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz położono nową nawierzchnię asfaltową o łącznej długości ok. 550 mb. W okolicy budynku szkoły powstało wyniesione przejście dla pieszych, które zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo uczęszczających do szkoły dzieci oraz innych użytkowników ruchu drogowego. Zamontowane zostaną również lampy solarne przy Gackowych Potokach. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest na dwóch odcinkach przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Wiśnicz, która na ten cel łącznie przeznaczyła kwotę ok. 780 tys., wkład powiatu to ok. 800 tys. zł, a całkowita wartość zadania wynosi blisko 3 138 900,00 zł. Pozostałe środki na ten cel zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.
Obecnie trwają prace na drugim odcinku drogi o długości ok. 950 mb, pomiędzy kościołem a sklepem. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na jesień przyszłego roku.

logo Fundusz Dróg Samorządowych