Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łomna wraz z klauzulą informacyjną RODO

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 22 czerwca 2021r. do dnia 16 lipca 2021r. można składać wnioski do projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łomna.
Wzór wniosku do zmiany ww. planu został zamieszczony poniżej. Druk wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łomna

Załącznik do obwieszczenia

Wzór wniosku