Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobyle wraz z klauzulą informacyjną RODO

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 22 czerwca 2021r. do dnia 16 lipca 2021r. można składać wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle.

Wzór wniosku do zmiany ww. planu został zamieszczony poniżej. Druk wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle

Wzór wniosku do zmiany w/w planu zagospodarowania