Bezpłatna rehabilitacja po Covid-19 finansowana w NFZ w Uzdrowisku Wysowa S.A.