Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 4 października br. w sali Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, którego członkowie powołani zostali Zarządzeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza zgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej. Podczas spotkania wybrana została Przewodnicząca Komitetu i jej Zastępca.
W dalszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca podstawowych zagadnień związanych z rewitalizacją, elementów procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk rewitalizacji. Członkowie Komitetu Rewitalizacji określali główne problemy społeczne oraz wykazywali potencjały obszaru rewitalizacji. Po posiedzeniu Komitetu odbyło się spotkanie warsztatowo-informacyjne z mieszkańcami i partnerami obszaru rewitalizacji.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji