Jak powinno wyglądać prawidłowe segregowanie odpadów? Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach

Do tworzyw sztucznych i metali wrzucamy takie przedmioty jak zgniecione puszki, plastikowe butelki, kapsle, nakrętki, plastikowe opakowania, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach) czy reklamówki. Unikamy zaś butelek i pojemników z zawartością, baterii, puszek po farbach, sprzętu AGD, części samochodowych czy opakowań po olejach przemysłowych. Pojemniki na papier wypełniamy suchymi i czystymi gazetami, książkami itp., pomijając zabrudzony i tłusty papier. Do szkła nie zaliczamy ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów, a poza tym szkło nie może być potłuczone. Odpady ulegające biodegradacji to trawa, liście, kwiaty, resztki warzyw i owoców, obierki, ale już nie popiół czy kości z kurczaka.
Co wrzucać do odpadów zmieszanych, do których na ogół trafia duża ilość śmieci? Są to odpady, których nie uda się wysegregować. Mowa tu o torebkach po herbacie, odpadach higienicznych, zabrudzonym i tłustym papierze, potłuczonym szkle, resztkach jedzenia pochodzenia zwierzęcego, paragonach. Nie wrzucamy zaś do nich styropianu, gruzu czy odpadów wielkogabarytowych.
Całość zasad segregacji znajduje się poniżej:

ulotka