Cyfrowa Gmina Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała środki w wysokości 427 500 zł w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”, które pozwolą dofinansować zakupy, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji. Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu doposażone w sprzęt IT zostaną szkoły podstawowe z terenu gminy, urząd oraz jednostki podległe takie jak MOK, MOPS, ZUK, biblioteki oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Zakupione zostaną m.in. komputery wraz z oprogramowaniem, laptopy, drukarki, skanery, kamerki internetowe, słuchawki i wiele innych sprzętów, które pozwolą na wzrost jakości i szybkości obsługi mieszkańców.