Zakończenie projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska

Od 4 stycznia 2021r. do 30 listopada 2021r. w dwóch szkołach naszej Gminy – w Szkole Podstawowej w Królówce oraz w Szkole Podstawowej w Starym Wiśniczu realizowany był projekt Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Celem projektu było umuzykalnienie dzieci młodzieży, rozwój umiejętności wokalnych, zapoznanie z literaturą chóralną kompozytorów dawnych i współczesnych, wspólne muzykowanie, współpraca pomiędzy chórami i dyrygentami, rozwój chórów szkolnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia chóru – „Królewskie Słowiki” w Królówce oraz „Love Music” w Starym Wiśniczu.
W obydwu chórach śpiewa łącznie 63 uczniów a dyrygentem jest Katarzyna Adamczyk. Oprócz zajęć stałych realizowane były zajęcia dodatkowe z emisji głosu przez specjalistę z zewnątrz szkoły. Odbyły się warsztaty dla dyrygentów oraz hospitacje zajęć przez małopolskiego kuratora projektu – dr Ksenię Miśkiewicz. Ponadto chór Królewskie Słowiki zdobył Srebrne Pasmo na Małopolskim Konkursie Chórów w Lusławicach oraz Srebrny Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Występował również w Filharmonii Krakowskiej na koncercie pt „Dzieci dzieciom”. Chór „Love Music” występował w Zakładzie Karnym podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 400 lecie Bitwy Chocimskiej oraz dał dwa koncert w kościele parafialnym w Starym Wiśniczu. Oprócz tego obydwa chóry występują w swoich szkołach podczas akademii szkolnych. W działalność chóru zaangażowani są uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Wspólne śpiewanie sprawia dzieciom ogromną radość, gdyż jest ich naturalna potrzebą. Wyjazdy na koncerty czy konkursy integrują, podnoszą ich samoocenę i są wspaniałą przygodą. Obydwa chóry aplikowały z powodzeniem do kolejnej edycji projektu w roku 2022 i od stycznia ruszamy po nową muzyczną przygodę.
Projekt finansowany był przez Gminę Nowy Wiśnicz oraz Narodowe Forum Muzyki z Wrocławia.

Katarzyna Adamczyk