Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2021 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021r.

Download (PDF, 4.81MB)