Informacja o działalności w roku 2022 Gminnego Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą

Publikujemy informację o działalności w roku 2022  Gminnego Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą.

Download (PDF, 89KB)