Kartka z kalendarza…

31 grudnia 1994 r. przywrócone zostały Nowemu Wiśniczowi, utracone w 1934 r., prawa miejskie.
Dnia 8 czerwca 1616 r. założone zostało miasto Nowy Wiśnicz. Zamysł i wola Stanisława Lubomirskiego zyskały aprobatę króla Zygmunta III Wazy. W herbie miasta umieszczono piękne słowa „Patriam Versus” – zwróceni ku Ojczyźnie. Wiele cennych informacji można znaleźć w książce „Zbiory duchowe i materialne kultury Wiśnicza”.

Download (PDF, 330KB)