Konkurs “Świat wokół mnie”

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Świat wokół mnie”. Termin nadsyłania prac w kategoriach: rysunek, malarstwo, grafika i fotografia – 28 lutego 2022r. Konkurs uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 25.03.2022 r. w Dniu Otwartym Szkoły, na wernisażu wystawy pokonkursowej o godzinie 12.00. Wystawie towarzyszy
katalog, który otrzymają wszyscy laureaci. Dzięki sponsorom laureaci uhonorowani będą nagrodami:
1. Grand Prix konkursu: zwolnienie z egzaminu praktycznego do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, nagroda rzeczowa.
2. I, II i III nagroda w danej kategorii: zwolnienie z dwu części egzaminu wstępnego, nagrody rzeczowe.
3. Wyróżnienia: zwolnienie z jednej części egzaminu wstępnego, nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wisnickiplastyk.pl w zakładce Ogólnopolski konkurs.

Elżbieta Kucybała
dyrektor szkoły

plakat