Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 lutego 2022 roku