Kartka z kalendarza

10 lutego 1613 roku miał miejsce ślub Stanisława Lubomirskiego z Zofią z Ostrogskich, córką wojewody wołyńskiego. Z tego małżeństwa na świat przyszło pięcioro dzieci: Aleksander Michał Lubomirski – wojewoda krakowski, Jerzy Sebastian Lubomirski – marszałek wielki koronny, Konstanty Jacek Lubomirski – podczaszy koronny, Konstancja Lubomirska oraz Anna Krystyna Lubomirska.
Stanisław Lubomirski miał wówczas trzecią co do wielkości fortunę w Rzeczypospolitej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej dostępna jest publikacja “Dzieje Rodu Ostrogskich”.