Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle wraz z klauzulą informacyjną RODO

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że  od dnia dzisiejszego, tj. 17 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r. można składać wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle, która dotyczy zmiany w tekście planu w związku z planowaną realizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobyle.
Wzór wniosku został zamieszczony poniżej. Druk wniosku dostępny jest również w tut. Urzędzie Miejskim.
Obwieszczenie z dnia 17.08.2021r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle:

Download (PDF, 907KB)

Download (DOC, 41KB)