Obwieszczenie dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z przystąpieniem do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka wraz z klauzulą informacyjną RODO

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r. można składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z przystąpieniem do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka.
Wzór wniosku został zamieszczony poniżej. Druk wniosku dostępny jest również w tut. Urzędzie Miejskim.
Obwieszczenie z dnia 17.08.2021r. dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z przystąpieniem do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka:

Download (PDF, 835KB)

Download (DOC, 41KB)