Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu

stwisnicz1

Pierwsze szkoły w Starym Wiśniczu działały przy parafii. Jednoklasowa szkoła istniała od 1877 r. Dwa lata później na placu, na którym usytuowany jest parking, naprzeciwko obecnej szkoły, istniała szkoła drewniana. Proboszczem parafii był wówczas ks. Józef Wąsikiewicz.

Szkołę murowaną zaczęto budować w 1903 r., poświęcenia jej dokonał ksiądz Franciszek Ratowski w 1904 r. Były w niej trzy sale do nauki i dwa małe mieszkania dla nauczycieli. Od 1908 do 1922 r. kierownikiem szkoły był Wojciech Kaszuba.

stwisnicz2

W 1914 r. w szkole stacjonowały wojska rosyjskie. Po wojnie, do czasu odremontowania zniszczonego przez Rosjan budynku szkoły, nauka odbywała się w domach prywatnych. Od reformy w 1925 r. edukacja w szkole trwała 5 lat. W 1933 r. wszedł w życie Statut Publicznych Szkół Powszechnych 6-cio klasowych a po roku 7 klasowych.

Do 1939 r. nauka w szkole odbywała się normalnie. W czasie II wojny światowej w szkole skonfiskowano podręczniki. Frekwencja była bardzo mała. Języka polskiego uczono na tajnych zajęciach organizowanych w domach mieszkańców wsi. W 1941 r. w budynku szkoły stacjonowały wojska niemieckie a w 1944 r. szkołę zamieniono na niemiecki hotel. 18 stycznia 1945 r. całkowicie przerwano naukę, gdyż na tych terenach rozpoczęły się działania wojenne. Po wojnie budynek szkoły był bardzo zniszczony, ale miejscowi murarze i stolarze odnowili go tak, że na nowo mogła w nim rozpocząć się nauka. Edukowało się wówczas 282 uczniów. W 1957 r. przeprowadzono kapitalny remont, ale już wtedy myślano o budowie nowej szkoły gdyż stary budynek był zdecydowanie za mały a jego mury zostały naruszone podczas działań wojennych.

stwisnicz3stwisnicz4

Nową szkołę podstawową – po drugiej stronie drogi, oddano do użytku w 1965 r. Dzięki staraniom samorządu terytorialnego w 1999 r. oddano do użytku dodatkowe skrzydło budynku, w którym obecnie uczą się uczniowie klas gimnazjalnych. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej 9 marca 1999 roku powstał Zespół Szkół w Starym Wiśniczu, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Dnia 1 kwietnia 2002 r. ruszyły prace przygotowujące teren przed szkołą do rozpoczęcia budowy hali sportowej. Wycięto, wykarczowano drzewa, powstały żelbetonowe konstrukcje sali gimnastycznej, a następnie rozpoczęto prace wykończeniowe. Nowoczesna sala sportowa została oddana do użytku w marcu 2006 r., częściowo wyremontowany został także budynek dydaktyczny.

Lata końca XX i początku XXI wieku w sposób szczególny naznaczone zostały w kościele powszechnym Rzymsko-katolickim i całym świecie, posługą Karola Wojtyły – papieża Polaka Jana Pawła II. W 26 roku Jego pontyfikatu Młodzież, Rodzice, Grono Pedagogiczne, Rada Miejska oraz Burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk podjęli wspólnie decyzję o nadaniu Zespołowi Szkół w Starym Wiśniczu imienia największego z Polaków Jana Pawła II. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska Nowego Wiśnicza w dniu 21 lutego 2006 roku. Do realizacji zadań związanych z nadaniem szkole imienia włączyło się całe lokalne środowisko: Rada Rodziców, Radni, Ochotnicza Straż Pożarna Stary Wiśnicz i sponsorzy.

stwisnicz6Uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Starym Wiśniczu im. Jana Pawła II odbyła się 20 czerwca 2006 roku. Szkołę pobłogosławił ks. bp Władysław Bobowski. Uroczystości towarzyszyło także przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Halinę i Augustyna Anioł i odsłonięcie popiersia Papieża Polaka, usytuowanego na placu przed budynkiem szkoły. Popiersie ufundował i wykonał wiśniczanin, światowej sławy artysta rzeźbiarz Czesław Dźwigaj.

Sztandar Zespołu Szkół w Starym Wiśnicz, symbolizuje najwyższe wartości, których szkoła wymaga od swoich uczniów, łączy ją z wielkim dziedzictwem pokazanym światu przez Jana Pawła II. Na czerwonym tle sztandaru umieszczony jest orzeł oraz słowa wypowiedziane przez Papieża Polaka podczas II pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1983 roku: „Pokój Tobie Ojczyzno Moja”. Z drugiej strony sztandaru, na niebieskim tle znajduje się haft przedstawiający Papieża Jana Pawła II w stroju pontyfikalnym, z pastorałem w rękach i dłonią wzniesioną do błogosławieństwa. Napis „Nie lękajcie się” umieszczony jest nad pełną nową nazwą: Zespół Szkół imieniem Jana Pawła II w Starym Wiśniczu.

Wiedzę w placówce zdobywa ponad 300 uczniów.

Kontakt:

Stary Wiśnicz 480, 32-720 Nowy Wiśnicz,

tel.: 14 61 292 09

e-mail: zssw@op.pl

www: http://szkola-starywisnicz.edupage.org

Dyrekcja:

Anna Waśko

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”8″]