Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

kobyle8

Historia szkolnictwa w Kobylu sięga lat 1850 – 1860, kiedy to ksiądz Wincenty Wąsikiewicz proboszcz parafii Stary Wiśnicz czynił starania, aby we wszystkich wsiach założyć szkoły i wprowadzić powszechny obowiązek szkolny. Przeciwni byli mieszkańcy okolicznych wsi. Dopiero po interwencji wojska zaprowadzono porządek i wprowadzono obowiązek nauki. W Kobylu wybudowano szkołę z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.

Na początku dwudziestego wieku zakupiono grunt i w 1906 roku wybudowano nowoczesną szkołę murowaną, w której mieściły się trzy sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika. Funkcjonowała ona do II wojny światowej. W okresie wojny w budynku szkolnym mieściła się kuchnia dla jeńców wojennych. Po zakończeniu wojny budynek szkoły był zniszczony, brakowało podstawowego sprzętu. Mieszkańcy wsi we własnym zakresie zorganizowali zaopatrzenie szkoły w sprzęt, opał oraz przeprowadzili zbiórkę żywności dla nowo przybyłych nauczycieli.

W 1980 roku szkoła została przeznaczona do likwidacji, czemu stanowczo sprzeciwili się mieszkańcy twierdząc, że ,,Szkoła w Starym Wiśniczu jest taka sama zbiorcza jak nasza”. Dzieci nie uczęszczały do szkoły przez 2 miesiące, po czym przywrócono w Kobylu ośmioklasową szkołę podstawową.

kobyle2kobyle3Po długich staraniach wiejskich, gminnych oraz wojewódzkich władz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w 1983 roku zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. Ówczesny kurator Jan Hebda jako aktywny działacz ZSL na szczeblu wojewódzkim w głównej mierze przyczynił się do rozbudowy szkoły.

kobyle6kobyle7Rok później powrócił temat dowozu dzieci do szkoły w Starym Wiśniczu. Jako powód podano brak miejsca do nauki pomimo, że wieś odstąpiła dla potrzeb szkoły Dom Ludowy. Ponowna interwencja kuratora oświaty pozwoliła na dalszą działalność szkoły. Po dobudowaniu trzech kondygnacji szkoła pełni funkcję do dnia dzisiejszego.

Od reformy w 1999 roku, szkoła funkcjonowała jako Zespół obejmujący oddział przedszkolny, szkołę podstawową oraz gimnazjum.

kobyle5kobyle422 września 2007 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. Do użytku oddany został wówczas dobudowany budynek dydaktyczny oraz sala gimnastyczna. Uporządkowano otoczenie szkoły, wykonano drogę dojazdową oraz parking. Na placu przed budynkiem szkolnym odsłonięty został pomnik z płaskorzeźbą przedstawiającą patrona Zespołu Szkół.

Obecnie Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu liczy prawie 230 uczniów.

Kontakt:

Kobyle 81

32-720 Nowy Wiśnicz

tel.: 14 68 562 99

e-mail: zszkobyle@op.pl

www: http://szkolakobyle.edu.pl

Dyrekcja:

Agnieszka Wąsik

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”7″]