Szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce

szkolakrolowka1

Pierwsze wzmianki o szkole w Królówce pochodzą z 1596 roku. Zawarte są w protokołach biskupich powizytacyjnych znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Jak wszystkie szkoły parafialne placówka prowadzona była przez Kościół. Jej celem było przygotowanie chłopców do usługiwania w czasie nabożeństw. Ponadto uczono ich czytać i pisać oraz katechizmu. Funkcję kierownika szkoły pełnił Jan z Tczycy. Miał on dom z ogrodem  na gruncie należącym do plebanii, a od każdego chłopa pobierał 1 grosz i miarę żyta, co było podstawą jego utrzymania.

Proboszczem parafii był wówczas ks. Piotr Więckowski.

Kroniki parafialne nie przynoszą żadnych informacji, o tym jak długo działała szkoła, ale prawdopodobnie do

XVIII w. włącznie jak większość takich szkół aż do momentu zreformowania przez  KEN.

W wieku XIX- jak wynika z informacji starszych mieszkańców wsi- szkoła nie miała oddzielnego budynku, a nauka odbywała się w wybranych domach chłopskich.

Według źródeł archiwalnych w 1894 roku powstaje pierwsza dwuklasowa szkoła o pełnej nazwie: Szkoła Etatowa w Królówce Dwuklasowa. Placówka ta mieściła się w drewnianym, dwuizbowym budynku zlokalizowanym w miejscu, gdzie obecnie znajduje się apteka. Funkcję kierownika szkoły pełnił wówczas Michał Kronenberg, zastępcą był Józef Nakielny, a młodszym zastępcą kierownika Józef Bigaj. Protokoły z posiedzeń Rady Gromadzkiej podkreślają fakt, że budynek szkoły był w złym stanie technicznym i wymagał kapitalnego remontu, ponadto zbyt ciasny w stosunku do potrzeb edukacyjnych środowiska. Od roku 1904 rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę nowej szkoły.  W 1912 nauka prowadzona była już w nowym budynku szkolnym. Placówka dysponowała wtedy 4 salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla kierownika szkoły. Była to już 5-klasowa placówka.

Stary drewniany budynek dawnej szkoły został częściowo wyremontowany i zaadaptowany na Urząd Pocztowy i Posterunek Policji.

W czasie I i II wojny światowej szkoła prowadziła swą działalność edukacyjną.

Od roku 1945 szkoła była już 7-klasową placówką oświatową.

W latach 50-tych ze względu na potrzeby środowiska ( duża ilość dzieci) wynajęto dodatkowo kolejne dwie sale lekcyjne. Ówczesna kierowniczka szkoły Maria Kłosowska planowała remont sali w starej organistówce, ale ostatecznie wynajęto 2 sale w domach prywatnych u Józefa Górki i Teofila Mączki.

Trudne warunki lokalowe szkoły nie uległy zmianie, aż do lat 70-tych. Na przełomie roku 1968/69  w miejscu opisanego wyżej budynku drewnianego, w którym mieścił się dawny Posterunek Policji i Urząd Pocztowy, wybudowano nową szkołę. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło w grudniu 1970 roku.

Dzięki tej inwestycji placówka posiadała dwa budynki szkolne : budynek główny, który miał 4 sale lekcyjne oraz nowowybudowany z 3 salami lekcyjnymi. Łącznie szkoła miała do dyspozycji 7 sal lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną oraz bibliotekę.

szkolakrolowkanew

szkolakrolowka5szkolakrolowka6

szkolakrolowka7

W 1976 roku wysunięto wniosek rozbudowy budynku głównego szkoły mając na uwadze trudne warunki jakie panowały w szkole( brak wody bieżącej, brak szatni)oraz duży przyrost naturalny.

Dnia 22.08.76 powołano Komitet Rozbudowy szkoły w składzie:

Michał Polek –przewodniczący
Stanisław Mochel – zast. przew.
Albin Kiełtyka- skarbnik
Stanisław Biłos- członek
Emilia Zagórska- sekretarz
Stefania Babraj- członek
Władysław Brzegowy- członek

Ogółem w skład Komitetu wchodziło 28 osób przedstawicieli każdej części wsi.

Rozbudowa szkoły trwała rok. Obecnie w tym budynku uczą się najmłodsze klasy Szkoły Podstawowej I-III oraz oddział przedszkolny.

Szkołę w obecnym kształcie zaczęto budować w 1995 roku, a uroczyste jej otwarcie nastąpiło dn. 17.10.2000 roku. Aktualnie w tym budynku uczą się dzieci klas IV-VI oraz klasy gimnazjalne.

szkolakrolowkanew2

Ogólnie w historię szkoły wpisują się następujące postacie kierujących placówką:

Stanisław z Tczycy
Michał Kronenberg
Franciszek Hełpa
Józef Cembroniewicz
Fortuna Marcin
Jan Droździk
Maria Kłosowska
Janina Prorok
Leśniak-Trzaska Eugenia
Edward Żurawski
Józefa Dudzic( od 1.05.1974- 31.08.1974 roku)
Michał Polek
Maria Polek
Wanda Hałatek

Od dnia 31.08.2007 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Danuta Duś.

szkolakrolowka

Kontakt:

32-722 Królówka 444

tel. 14 612 94 90

e-mail : szkkrol@oswiata.org.pl

www.zskrolowka.oz.pl

Dyrekcja:

Danuta Duś

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”6″]