Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce

muchowka1

Według informacji zebranych od starszych mieszkańców wsi, naukę w Muchówce rozpoczęto w roku 1898. Wówczas nauczyciel podlegał kierownictwu w Królówce, a zajęcia odbywały się w domach chłopskich. W roku 1904 uczyły dwie nauczycielki: Adela Milerówna i Zofia Kuźniarówna. Kierownictwo w Muchówce powstało w roku 1908. Pierwszym kierownikiem został Franciszek Romański, potem kolejno stanowisko to piastowali: Alfred Stebnicki, Stanisław Trojan, Jadwiga Gardzielówna, Helena Leszczuk – Muchowa, Władysław Komasa. Pozostali nauczyciele z tego okresu wspominani przez mieszkańców Muchówki to: Stefania Gurbiel, pani Gibiasowa, oraz księża: Stanisław Guc, ks. Romański, ks. Dybas.

W latach II wojny światowej szkoła została doszczętnie zniszczona przez stacjonujące w niej wojsko niemieckie. W dniach 18 i 19 stycznia 1945 roku przez wieś przebiegała linia frontu. Zniszczone zostały dokumenty szkolne, zaginęły księgi ocen z kilku lat.

muchowka3

30 marca 1952 roku odbyło się zebranie Komitetu Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Alojzy Stochel. Po wielu zabiegach związanych z zakupem parceli pod budowę oraz skompletowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, rozpoczęły się pierwsze prace budowlane, czyli kopanie fundamentów, które miało miejsce w dniach 4 – 7 listopada 1957 roku. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 24 czerwca 1961 roku, a w uroczystości wziął udział między innymi inspektor szkolny powiatu bocheńskiego dr Ignacy Janusz. Przemówienie rozpoczynające uroczystość wygłosił kierownik szkoły – Władysław Komasa.

14 sierpnia 1978 roku dyrektorem szkoły została pani Maria Wieciech, która niestety, funkcję tę pełniła bardzo krótko, bowiem w grudniu 1978 roku zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Przez następne lata szkołę prowadził jej mąż, pan Marian Wieciech, a po nim pan Józef Polowiec. Po jego przejściu na emeryturę w 1991 roku, w drodze konkursu została wyłoniona pani dyrektor mgr Elżbieta Krajewska. Obecnie szkoła pracuje pod kierunkiem pani dyrektor mgr Barbary Matury.

Szkota podstawowa w Muchówce liczy 6 oddziałów oraz oddział przedszkolny, w których uczy się ponad 100 uczniów. Zatrudnia kilkanaście osób – nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i systematycznie je podnoszą w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i innych form zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.

W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. W ramach pracy społecznej, nauczyciele prowadzą koła: dziennikarskie, teatralne, plastyczne, taneczne, sportowe oraz informatyczne, a ich uczestnicy biorą udział w konkursach zdobywając w nich wysokie lokaty.

Tradycją szkoły jest od roku 2000 wydawanie przez Samorząd Uczniowski własnego czasopisma pod nazwą „Dmuchawiec”, za pośrednictwem którego uczniowie informują wszystkich zainteresowanych o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, prezentują osiągnięcia uczniów, a także dostarczają rówieśnikom nieco rozrywki.

Innym ważnym wydarzeniem z życia szkoły jest organizowane corocznie Gminne Święto Teatru Szkolnego, w którym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe i oświatowe oraz przedstawiciele wszystkich szkół gminy. Stałym konkursem organizowanym corocznie jest konkurs poetycki „Uczniowie wiersze piszą….”, w którym biorą udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych gminy Nowy Wiśnicz.

muchowka4

Kontakt:

Muchówka 135,
32-722 Królówka,

tel.: 14 68 591 10

e-mail: spmuch@interia.pl

Dyrekcja:

Anna Górka

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”5″]