Przedszkole w Nowym Wiśniczu

Przedszkole w Nowym Wiśniczu jest prowadzone przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

przedszkolewisnicz

Przedszkole posiada 7 oddziałów, w tym 2 zamiejscowe w miejscowościach: Muchówka i Olchawa. Przyjmuje dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach – określonych w statucie placówki – także dzieci 2,5 letnie. Czynne 10 godz. dziennie: od 6.30 do 16.30. Dzieci przyjmowane są na pobyty pięcio- i dziesięciogodzinne. W zależności od czasu pobytu w placówce dzieci korzystają z trzech lub dwóch posiłków dzienne. Oddziały zamiejscowe czynne są 5 godzin dziennie.

Dzieci, w zależności od ich wieku, przydzielane są do poszczególnych grup, w których realizowany jest program odpowiednio dostosowany do ich rozwoju. Obecnie placówka w Nowym Wiśniczu posiada po jednym oddziale dzieci 3, 4 i 6-letnich oraz dwa oddziały dzieci 5-letnich, w oddziałach zamiejscowych przebywają dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat.

Historia Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu ściśle związana jest z historią miejscowości. W kronice parafialnej zachowały się zapisy mówiące o działającej w okresie międzywojennym ochronce prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Po wojnie, ochronka została siostrom odebrana i przekształcona w przedszkole państwowe. Z czasem, wraz z upowszechnieniem wychowania przedszkolnego placówka rozbudowywała się organizacyjnie. W 1973 roku przedszkole zostało przeniesione do obecnie zajmowanego budynku, wyremontowanego po dawnym Ośrodku Zdrowia. W 1991 roku po zmianach ekonomicznych i politycznych w kraju, prowadzenie przedszkola przejęła gmina.

Jako placówka na stałe wpisana w krajobraz miejscowości Nowy Wiśnicz, przedszkole współtworzy jej historię i współpracuje z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym.

Kontakt:

Rynek 33, 32-720 Nowy Wiśnicz,

tel.: 14 61 281 71

Strona www:
http://przedszkolewisnicz.przedszkolowo.pl/

Dyrekcja:

Monika Kruk

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”3″]