Przedszkole w Starym Wiśniczu

Przedszkole w Starym Wiśniczu rozpoczęło działalność wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną 25 października 1966 r. Początkowo przedszkole znajdowało się w starej szkole. W pierwszym roku istnienia placówki uczęszczało 25 dzieci. Kierownikiem była pani Krystyna Anioł. Rok później pani Krystyna Anioł odeszła do przedszkola w Nowym Wiśniczu, a kierownictwo objęła pani Stanisława Możdżeń.

Placówka rozwijała się coraz prężniej. Mimo trudności dbano o wyposażenie. Nowe zabawki, meble ułatwiały pracę wychowawczo-dydaktyczną. W 1969 r. spełniło się marzenie pracowników – doprowadzono wodę do budynku.

27 listopada 1972 r. w przedszkolu na skutek wadliwej budowy komina wybuchł pożar. Sala zabaw została zniszczona. Na szczęście uratowano sprzęt i większość zabawek, lecz przedszkole przez pewien czas było zamknięte.

W lutym 1973 r. udostępniono dzieciom salę w schronisku, które od czasu pożaru musiały przerwać wspólne zabawy z wychowawcą i rówieśnikami. Dzieci wróciły do swojego przedszkola dopiero 7 września 1973 r.

W maju 1991 r. dokonano przeglądu budynku i stwierdzono, że ze względu na bardzo zły stan techniczny przebywanie w budynku jest niebezpieczne i zagraża dzieciom.

Likwidacja przedszkola była dla mieszkańców szokiem. To w przedszkolu dzieci uczą się samodzielności, współpracy i zabawy z rówieśnikami, zasad i reguł oraz poznają otaczający świat. Przeżywają pierwsze sukcesy i porażki. Przedszkole to pierwszy krok w samodzielne życie, które dzieci robią pod okiem swojej Pani.

Z pomocą przyszedł ks. proboszcz Stanisław Jakubas, który zgodził się wydzierżawić budynek parafialny dla potrzeb przedszkola. Budynek był w stanie surowym. Dzięki pomocy Zarządu Gminy Nowy Wiśnicz, zaangażowaniu wójta pana K. Kokoszki, sołtysa pana A. Samka, księdza proboszcza, pana W. Kukli oraz mieszkańców Starego Wiśnicza rok szkolny 1991 rozpoczął się 16 września w nowym budynku.

Pani dyrektor Stanisława Możdżeń w 2002 r. przeszła na zasłużona emeryturę. Nie traci kontaktu z placówką, w której jak sama powiedziała – zostawiła cząstkę swojego życia.

Obecnie przedszkole nadal prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną. Rok 2016 to 50 lecie istnienia placówki, która tętni życiem, w której nie brakuje dzieci.

Kontakt:

Stary Wiśnicz 389, 32-720 Nowy Wiśnicz;

tel.: 14 61 292 27

Dyrektor:

Katarzyna Matras

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”4″]