Szkoła Podstawowa w Połomiu Dużym oddział N.Wiśnicz

historia_szkoly

FRAGMENTY WYPISÓW ZE SZKOLNEJ KRONIKI

 • Początki szkoły we wsi Połom Duży to 1907 rok, była to szkoła jednoklasowa z jednym nauczycielem. Zajęcia odbywały się w izbie wynajętej u Anny Krupowej, która była przychylna szkole. Pierwszym nauczycielem mianowanym do nauczania dzieci z kilku roczników był Józef Wołek.
 • W 1909 roku Józef Wołek został przeniesiony, do pracy został przyjęty Stanisław Markiewicz i jego żona, a po roku na ich miejsce przyszedł Jan Wolanin jako nauczyciel kierujący i pani Kozikówna. Rozpoczęła się budowa szkoły – głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny prałat z Nowego Wiśnicza ks. Andrzej Sękowski, przychylny temu był także naczelnik gminy Walenty Mikulski. Rada Szkolna Krajowa dała na ten cel kwotę 14 000 koron, a gmina Połom 7 000 koron.
 • W roku 1911 budowę ukończono i odbyła się kolaudacja i poświęcenie budynku. Kierownikiem był wtedy Józef Kuraś i jego żona Maria Kurasiowa.
 • W 1914 roku kierownikiem szkoły został Józef Wołek, a drugim nauczycielem Julia Maciążanka. W 1914 roku wybuchła wojna, szkołę zamknięto, budynek szkolny zajmowały naprzemian wojska austriackie i rosyjskie, a następnie powstał w niej szpital wojskowy. Szkoła uległa zniszczeniu, spalono księgi i akta szkolne.
 • Ponownie naukę rozpoczęto w 1915 roku, odbywała się z przerwami w miesiącach zimowych ze względu na brak opału.
 • W 1918 roku nastąpił koniec wojny, w miejsce Galicyjskiej Rady Szkolnej powstało Kuratorium Szkolne we Lwowie, do pracy przyszła Aleksandra Wołek.
 • W jesieni 1921 roku wybuchła epidemia tyfusu brzusznego i plamistego, było wiele ofiar. W lecie 1921 roku ks. Andrzej Sękowski został przeniesiony w stan spoczynku po tzw. „Faronadzie”. Nastąpiły zmiany w oświacie, dawną szkołę ludową zamieniono na powszechną szkołę siedmioletnią.
 • Do roku 1926 roku w szkole było bez zmian, dwóch nauczycieli: Józef i Aleksandra Wołkowie, dzieci chętnie uczęszczały do szkoły, inspektorem szkolnym był Franciszek Zbyrzycki, który co roku wizytował szkołę. Młodzież czytała „Płomyk” i „Płomyczek” oraz książki a biblioteka liczyła 40 pozycji. Było 89 dzieci. W następnych latach szkoła nabierała znaczenia, a nauczyciele byli poważani i szanowani.
 • W 1928 roku nastąpiła zmiana ks. administratora, nowym proboszczem został ks. Stanisław Król, uczył dzieci religii w Połomiu. W szkole odbywały się uroczystości patriotyczne z okazji 3 Maja, imienin Józefa Piłsudskiego, 11 listopada.
 • W 1929 roku wykonano remont budynku, przebudowę pieców, remont dachu.
 • W roku 1931/32  w szkole było 92 uczniów: 50 chłopców i 42 dziewcząt.
 • Rok 1932  to czas kryzysu gospodarczego, były duże oszczędności także w oświacie.
 • W 1934 roku Józef Wołek rozchorował się i zmarł, pochowany został na cmentarzu w Nowym Wiśniczu, pozostała nauczycielka Aleksandra Wołkowa, w szkole działał PCK, słuchano audycji radiowych, dzieci wypożyczały książki, pojechały także na wycieczkę do Krakowa. Była bieda, dzieci słabo odżywione i ubrane.
 • W 1935 roku nadal był jeden nauczyciel, religii uczył ks. Józef Białka, szkoła miała 4 oddziały, siedem roczników.
 • 19 III 1939 roku dzieci wzięły udział w uroczystości wręczenia sprzętu wojennego Armii w Bochni.  Rok szkolny 1939 rozpoczął się pod znakiem wojny. Wojska niemieckie wkroczyły do Połomia od strony południowej, ludność opuściła domy chroniąc się w lasach, po dwóch dniach wrócono, gdy wojska przesunęły się w kierunku Bochni, szkoła nie ucierpiała. Naukę wznowiono, ale nie uczono geografii i historii, zabrano też wszystkie podręczniki. Frekwencja była niska, gdyż panowały wielkie mrozy, były zaspy śnieżne, a dzieci nie miały butów zimowych. Szkoła była słabo opalana, gdyż nie było węgla. Dzieci otrzymały świadectwa 6 lipca 1940 roku z nowymi pieczątkami w języku niemieckim i polskim.
 • W 1940 roku nauka odbywa się bez przerw, ale bez podręczników, kancelaria prowadzona była wyłącznie w języku niemieckim. Szkoła dostała drugiego nauczyciela, była to Genowefa Koper, religii uczył ks. Józef Pasterski, kierownikiem była nadal Aleksandra Wołkowa.
 • 18 stycznia 1945 roku zbliżył się front. Muchówka była bombardowana przez samoloty rosyjskie, był silny opór artylerii niemieckiej. Przy szkole w Połomiu stały 3 ciężkie, 1 lekkie i 1 przeciwlotnicze działo. Walki trwały od 19 do 20 stycznia, a 21 nastąpił odwrót wojsk niemieckich w kierunku Bochni. Budynek szkoły nie ucierpiał.
 • W roku szkolnym 1945/46 obowiązki kierownika szkoły przejął Jan Kukla, a drugim nauczycielem została Jadwiga Kuklowa z Żegociny, w szkole było 6 klas.
 • W roku szkolnym 1946/47 dzieci otrzymały w szkole tran, a najuboższe były dożywiane, działała Spółdzielnia Uczniowska, Koło Młodzieży, PCK i SKO. W latach następnych nauka wchodziła na nowe socjalistyczne tory, było 6 klas a inspektorem szkolnym był Zaręba Andrzej.
 • W 1949 roku została przyjęta nowa nauczycielka Cecylia Puchała, szkoła podstawowa liczyła 112 uczniów, w szkole działały: PCK, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy.
 • W roku szkolnym 1951/52 szkoła została ogrodzona siatką drucianą, pomalowana z zewnątrz i wewnątrz, szkoła była 7–klasowa.
 • W kolejnym roku szkoła była 6-klasowa, klasa VII dochodziła do Nowego Wiśnicza, była dobra współpraca z rodzicami a tymczasowo zatrudniona była nauczycielka Alicja Kaczmarczyk.
 • 4 maja 1954 roku przystąpiono do kopania studni, na ten cel szkoła otrzymała kredyt z Rady Gminnej w Nowym Wiśniczu w wysokości 8 tyś. zł. W trudnej pracy w kamiennym podłożu wyróżnili się: Kokoszka Tadeusz, Kurek Jan – przewodniczący Komitetu Szkolnego, Chłopek Szymon – sołtys i Stochel Włodzimierz.
 • 1 września 1955 roku w szkole nadal pracowali Jan Kukla i Jadwiga Kuklowa, rozpoczęły pracę Antonina Wojas i Maria Wachel. Znikły klasy łączone i wynajęta została sala lekcyjna u Aleksandra Paleja.
 • W 1955 roku rozpoczęły się prace przy budowie remizy strażackiej, które ukończono w 1960 roku.
 • Jesienią 1958 roku wybrano komitet elektryfikacyjny wsi. Prace przy budowie sieci elektrycznej trwały do 1960 roku. 1 października 1960 roku szkoła została oświetlona i zainstalowano telefon, a największe zasługi w elektryfikacji miał Alojzy Stochel.
 • W roku szkolnym 1961/62 było 7 klas, 4 nauczycieli, wśród nich pół etatu miał Piotr Mirtyński.
 • W roku szkolnym 1962/63 było 6 klas, do kl. VII dzieci dojeżdżały autobusem do Nowego Wiśnicza lub Muchówki. Nadal pracowało 4 nauczycieli: kierownikiem był J. Kukla a nauczali: J. Kuklowa, M. Wachel i A. Wojas na pół etatu, bo odchodziła na emeryturę. W szkole odbywały się zebrania wiejskie i seanse filmowe.
 • 20 lipca 1964 roku została otwarta świetlica wiejska. Pierwszą świetlicową została Barbara Świątek, a z drugiej strony budynku otwarto klubokawiarnię, której kierowniczką została Zofia Burkiewicz.
 • W roku szkolnym 1965/66 szkoła miła 4 klasy, odeszła nauczycielka Maria Wachel.
 • W roku szkolnym 1976/77 kierownikiem szkoły została Anna Polowiec, pracowała nadal Anna Brzegowy, były 4 klasy, w których uczyło się  43 dzieci.
 • W roku szkolnym 1978/79 były 3 klas, uczyło dwóch nauczycieli: kierownik Anna Polowiec i Józef Polowiec.
 • W roku szkolnym 1979/78 pracę rozpoczęła nauczycielka Helena Krawczyk z Leksandrowej.
 • W roku szkolnym 1980/81 odbył się remont szkoły, dobudowano wc wewnątrz budynku, wymieniono podłogi na beton, założono c.o. i naprawiono dach. Zajęcia prowadzone były się w salach remizy OSP.
 • W roku szkolnym 1982/83 wykonano nowe ogrodzenie szkoły: nowe murki i metalowe segmenty.
 • W roku szkolnym 1983/84 wszedł w życie 5-ciodniowy tydzień pracy i obowiązkowy wymiar pracy nauczyciela 18 godz./tyg., urządzono koło szkoły plac zabaw.
 • W roku szkolnym 1985/86 odszedł Józef Polowiec ponieważ został dyrektorem Szkoły w Muchówce, pracę rozpoczęła Bożena Piech – Hyrc w oddziale przedszkolnym, pracowała też Ewa Kociołek. W listopadzie 1985 umarł Jan Kukla.
 • W 1987 roku nastąpiła budowa kaplicy, uroczyście odebrano gaz i doprowadzono go do budynku szkoły. Wizytował szkołę M. Polek i A. Pięta, do pracy została przyjęta Dorota Stus.
 • W roku szkolnym 1987/88 szkoła stała się samodzielną placówką.
 • W roku szkolnym 1989/90 zatrudniona została Urszula Słomiak, wybudowano studnię głębinową. Powstała Zamiejscowa Delegatura Kuratorium w Bochni, której dyrektorem był Bogdan Szwajcer, a w gminie powstał Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.
 • W roku szkolnym 1990/91 do szkół wprowadzono naukę religii, odbywała się ona w punkcie katechetycznym, bo w szkole były tylko 2 sale, lekcje prowadził ks. Janusz Kaleta.
 • W roku szkolnym 1992/93 nastąpiła zmiana stopnia organizacyjnego szkoły, były klasy 0 – IV, została wynajęta nieodpłatnie sala dla kl. „0” w budynku kaplicy za zgodą ks. proboszcza Józefa Strugały. W szkole zostały wprowadzone klasy łączone, kl. II i III a jubileusz 25 lat pracy pedagogicznej obchodziła Helena Krawczyk.
 • W roku szkolnym 1993/94 odszedł ks. J. Kaleta, religii uczyła siostra Krystyna Wiatr. Dyrektor Anna Polowiec przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora i ponownie otrzymała mianowanie na 5 lat. Nastąpił koniec klas łączonych, do pracy przyjęto Martę Wojciechowską – Piętę a Anna Polowiec udała się na urlop dla poratowania zdrowia.
 • W roku szkolnym 1995/96 została przyjęta do pracy Beata Filipczyk, wynajęto nieodpłatnie drugą salę w kaplicy.
 • W roku szkolnym 1996/1997 Anna Polowiec przeszła na emeryturę, dyrektorem szkoły po wygraniu konkursu na to stanowisko została Bogumiła Sarna. Na emeryturę przeszła Helena Krawczyk i pracownik obsługi Stanisława Trzmiel. W szkole pracowali wtedy: Bożena Hyrc, Dorota Stus, Marta Wojciechowska, Beata Filipczyk.
 • W roku szkolnym 1999/2000 szkoła na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 09.03.1999 r. została Szkołą Filialną w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu, a Bogumiła Sarna została kierownikiem tej szkoły, która była w stopniu organizacyjnym 4 oddziałów tj. 0 – III.
 • W roku szkolnym 2003/2004 zmieniono stopień organizacyjny szkoły podnosząc jej status o jedną klasę, dzięki staraniom burmistrza Stanisława Gaworczyka. Również dzięki jego trosce w szkole przeprowadzono kilka remontów, takich jak wymiana dachu, stolarki, doprowadzenie wody z wodociągu miejskiego, poprawa elewacji.
 • W 2010 roku opracowany został projekt rozbudowy szkoły i podniesienia jej statusu do klas od I  do VI.

Kontakt:

Połom Duży 47

32-720 Nowy Wiśnicz

tel.: 14 61 282 02

Dyrekcja:

Bogumiła Sarna

Lokalizacja:

[huge_it_maps id=”11″]