Przeciwdziałanie uzależnieniom

          Gmina Nowy Wiśnicz, realizując Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zakupiła…

Czytaj więcej